fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Intern Begeleiders

Leontine Teeuw, orthopedagoog, Anita Yntema en Cynthia Peters, intern begeleiders, vormen samen het ondersteuningsteam van de Ark. 

De intern begeleiders houden zich bezig met de extra zorg aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Ze volgen de ontwikkeling van alle leerlingen, zowel op leerling- groeps- en schoolniveau en coördineren de zorg voor zorgleerlingen.

Voor alle leerlingen worden OPP's (Ontwikkelingsperspectieven) opgesteld. Een en ander wordt zorgvuldig vastgelegd in het leerlingdossier. Intern begeleiders bespreken de leerlingen met de leerkracht tijdens groepsbesprekingen. 

Ouders worden in oudergesprekken op de hoogte gehouden. Daarbij zijn waar mogelijk zoveel mogelijk (externe) betrokkenen aanwezig.

De intern begeleiders leiden de vergaderingen van de Commissie van Begeleiding. Het verslag van de vergadering van de Commissie van Begeleiding gaat naar alle Commissieleden en naar de betrokken leerkrachten. De leerkrachten krijgen eveneens informatie en adviezen voor begeleiding. In de eerst volgende groepsbespreking evalueren we het geheel. Deze evaluatie wordt weer meegenomen naar de vergadering van de Commissie van Begeleiding.