fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs
De wet Passend Onderwijs is 1 augustus 2014 ingegaan.
De wet gaat er vanuit dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs verdienen. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Uitgangspunt daarbij is:
Regulier als het kan, Speciaal als het moet.

Hoe werkt passend onderwijs
Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Ze bepalen met elkaar wat hiervoor nodig is en zorgen ervoor dat ze voor hun leerlingen ondersteuning op maat kunnen organiseren.