fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Samenwerkingsverbanden

Nederland is verdeeld in regio's waar scholen samen werken in samenwerkingsverbanden. Elk samenwerkingsverband heeft naar rato van het aantal leerlingen in het gebied een zak met geld voor extra ondersteuning of begeleiding. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op een reguliere school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school, zoals de Ark of een school voor Speciaal Basisonderwijs. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen, dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Ze bepalen met elkaar wat hiervoor nodig is en zorgen ervoor dat ze voor hun leerlingen ondersteuning op maat kunnen organiseren.

Toelaatbaarheidsverklaringen
Het samenwerkingsverband geeft voor alle leerlingen van de Ark een Toelaatbaarheidsverklaring(TLV) of een arrangement af.

Woonplaats bepalend 
De woonplaats van de leerling is bepalend welk samenwerkingsverband moet betalen en de Toelaatbaarheidsverklaring afgeeft.

Er zijn aparte samenwerkingsverbanden voor Primair Onderwijs (tot 12 jaar) en Voortgezet Onderwijs (VO).

Op de afbeelding ziet u onze samenwerkingsverbanden.
Er zijn:

  • 6 samenwerkingsverbanden voor het Primair Onderwijs (tot 12 jaar) 
  • 4 Samenwerkingsverbanden voor Voortgezet Onderwijs.