fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderraad

OUDERRAAD

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die allerlei activiteiten namens het personeel organiseren, coördineren en ondersteunen. Deze activiteiten bestaan o.a. uit: vieringen van sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes, sportdag enz.

Een belangrijke taak van de OR is het contact tussen u en de school te bevorderen. Indien nodig behartigt de raad uw belangen en die van de kinderen bij de medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad kan de MR informeren over zaken die bij het bestuur onder de aandacht gebracht moeten worden. Onze school heeft op beide locaties een ouderraad. De ouderraad komt gemiddeld één keer per twee maanden bij elkaar. Bij deze vergaderingen is ook altijd één teamlid aanwezig. De bijeenkomsten zijn openbaar.

Enkele taken van de ouderraad:

 • De ouderraad kan adviezen uitbrengen aan de medezeggenschapsraad of aan het team.
 • De ouderraad assisteert bij het organiseren en/of uit werken van activiteiten voor leerlingen en/of ouders.
 • De ouderraad verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
 • De ouderraad controleert jaarlijks de kas
 • De ouderraad probeert ook andere ouders bij de uitvoering van de werkzaamheden te betrekken.

Leden ouderraad Oud-Beijerland schooljaar 2023-2024:

 • Annie Niewehuizen 
 • Corrie Jacobs
 • Therese van der Pol
 • Dorien van der Werken
 • Wendy Rozenboom
 • Wanda Mos
 • Brigitte van Belle