fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingvolgsysteem

De resultaten van de leerlingen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. In het digitale volgsysteem worden de behaalde doelen per vakgebied vastgelegd. Ook zie je aan welke doelen gewerkt wordt. De doelen zijn gekoppeld aan de kerndoelen ZML.

In een eigen kwalteits systeem in Excel volgen we de ontwikkelingen van leerlingen op individueel, groeps- en schoolniveau.
Alle leerlingen worden in overleg met de ouders in een stroom geplaatst. Met de stroom spreken we onze verwachting uit. We geven aan waar leerlingen aan het eind van de schoolperiode zullen uitstromen.

We onderscheiden 3 stromen:

  1. (VSO) Arbeid / Ander onderwijs
  2. (VSO) Arbeidsmatige Dagbesteding
  3. (VSO) Niet-Arbeidsmatige Dagbesteding

Per stroom hebben we streefkwaliteiten vastgelegd.

Alle gegevens komen in het (digitale) dossier van de leerling: intelligentieonderzoeken, observaties, toetsgegevens, OPP's  en onderzoeksverslagen van (externe) deskundigen. Daarnaast staan er ook de verslagen in van oudergesprekken.  

Het dossier kan op afspraak door de ouders op school worden ingezien. De gegevens worden in het kader van de wet op de privacy vertrouwelijk behandeld.