fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze identiteit

We zijn een open christelijke school, die werkt vanuit een christelijke traditie. Een belangrijke taak is de overdracht van het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. De leerkrachten begeleiden de leerlingen actief bij hun ontdekkingstocht naar de eigen identiteit. Ze geven betekenis aan de bijbelse kernbegrippen. Van essentieel belang hierbij is een levendige en open communicatie op het gebied van levensbeschouwing, met iedereen die bij de school betrokken is. Dat we werken vanuit een christelijke identiteit komt tot uiting in het godsdienstonderwijs, bij de dagopeningen en -sluitingen, de maaltijden en het vieren van de feesten. Belangrijk vinden wij het omgaan met elkaar en het hanteren van christelijke waarden en normen. Leerlingen die beschikken over een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) laag, midden of hoog voor het ZML, zijn welkom bij ons op school, ongeacht de levensovertuiging.
We houden rekening met andersdenkenden en vragen ouders en leerlingen de identiteit van de school te respecteren. Van ouders wordt verwacht dat ze achter het visiedocument van CSG de Waard staan.
Deelname aan het totale onderwijsprogramma is verplicht. 

Visiedocument CSG De Waard