fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Verlof aanvragen

Kinderen in Nederland zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. Dat betekent dat wij de kinderen vanaf die leeftijd elke dag op school verwachten.

Verlof (vrije dagen buiten de vakanties om) wordt alleen in bijzondere gevallen verleend. Het gaat dan om religieuze feesten, jubilea, huwelijk, e.d. Wanneer u aannemelijk kunt maken dat u vanwege uw werk niet tijdens de reguliere vakantieperiode op vakantie kunt, is dit soms ook een reden om verlof te verlenen.

Meer informatie vindt u op informatie van de overheid

Hieronder kunt u het verlofformulier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar de directeur van uw locatie. 

Voor Oud-Beijerland kunt u contact opnemen met de heer Eugene Schilperoordt (0186-612276) of via de mail: arkobl@csgdewaard.nl