fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Team

Teamleden Oud-Beijerland

Leerkrachten

 Angelique Bijl (a.bijl@csgdewaard.nl)

Aemile Roos (a.roos@csgdewaard.nl)

Lianne Brussaard (l.brussaard@csgdewaard.nl)

Marian Nijssen (m.nijssen@csgdewaard.nl)

Gabrielle den Hollander (g.denhollander@csgdewaard.nl)

Els Baartmans (e.baartmans@csgdewaard.nl)

Leonie de Vos (l.devos@csgdewaard.nl)
Mirjam Ketting (m.ketting@csgdewaard.nl)

Claudia Metz (c.metz@csgdewaard.nl)

Ellen van ‘t Westende (e.vanwestende@csgdewaard.nl)

Onderwijsassistenten

Marian Bal (m.bal@csgdewaard.nl)

Petra van Soest (p.vansoest@csgdewaard.nl)

Naomi Korpel (n.korpel@csgdewaard.nl)

Hester Bartels (h.bartels@csgdewaard.nl)

Praktijkvak medewerker

Gerdien Post (g.post@csgdewaard.nl) - Wonen

Liselotte Veller (l.veller@csgdewaard.nl)- Kunst en vormgeving

Manon Nieuwdorp (m.nieuwdorp@csgdewaard.nl) - Zorg en welzijn schoonmaak

Brigitte van Belle (b.vanbelle@csgdewaard.nl) - Handel en economie

Ingrid de Jong (i.dejong@csgdewaard.nl) - Groen

Natascha Beekmans (n.beekmans@csgdewaard.nl) - consumptieve techniek

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Bernadette de Koning (b.dekoning@csgdewaard.nl)

Administratief medewerker

Annemieke Berkhof (a.berkhof@csgdewaard.nl)

Orthopedagoog/ Poortwachter 
Leontine Teeuw (l.teeuw@csgdewaard.nl)

Schoolmaatschappelijk werker 
Vacature vanaf maart 2021

Logopediste 
Michon Sprengers (m.sprengers@csgdewaard.nl)

Willeke Smids (w.smids@csgdewaard.nl)

stage en arbeidstoeleiding

Bettine den Hoed (b.denhoed@csgdewaard.nl)

Aemile Roos (a.roos@csgdewaard.nl)

Ondersteuningsteam

Leontine Teeuw (l.teeuw@csgdewaard.nl)

Anita Yntema (a.yntema@csgdewaard.nl)

Directie

Eugene Schilperoordt (e.schilperoordt@csgdewaard.nl)

Yvonne Verweij (y.verweij@csgdewaard.nl)

 I

Specialisten

Het spreekt vanzelf dat de groepsleerkrachten en de onderwijsassistentes de kinderen intensief begeleiden, maar dat hoeven zij niet alleen te doen. De school heeft specialisten in dienst die hulp kunnen bieden:

  • De intern begeleider
  • De orthopedagoog
  • De logopediste
  • De schoolmaatschappelijk werker
  • De vakleraar gymnastiek.
  • De intern begeleider is er ter ondersteuning van de leerkrachten en leerlingen. Zij coördineert de zorg op school.
  • De orthopedagoog wordt te hulp geroepen bij sociaal emotionele of gedragsmatige problematiek.
  • De logopedisten helpen de leerlingen bij de algehele communicatie en eten en drinken.
  • De schoolmaatschappelijk werkende ondersteunt de ouders en geeft ouders advies. Onze leerlingen zijn over het algemeen gebaat bij een consequente aanpak. Nieuwe leerlingen worden altijd door onze maatschappelijk werkende bezocht.