fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Team

Teamleden Oud-Beijerland

Leerkrachten

Angelique Bijl (a.bijl@csgdewaard.nl)

Aemile Roos (a.roos@csgdewaard.nl)

Lianne Brussaard (l.brussaard@csgdewaard.nl)

Marian Nijssen (m.nijssen@csgdewaard.nl)

Els Baartmans (e.baartmans@csgdewaard.nl)

Ellen van ‘t Westende (e.vantwestende@csgdewaard.nl)

Onderwijsassistenten

Marian Bal (m.bal@csgdewaard.nl)

Naomi Korpel (n.korpel@csgdewaard.nl)

Anke Kranenburg (a.kranenburg@csgdewaard.nl)

Hester Bartels (h.bartels@csgdewaard.nl)

Praktijkvak medewerker

Liselotte Veller (l.veller@csgdewaard.nl)- Kunst en vormgeving

Brigitte van Belle (b.vanbelle@csgdewaard.nl) - Handel en Economie

Ingrid de Jong (i.dejong@csgdewaard.nl) - Groen

Natascha Beekmans (n.beekmans@csgdewaard.nl) - Consumptieve Techniek

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Bernadette de Koning (b.dekoning@csgdewaard.nl)

Administratief medewerker

Annemieke Berkhof (a.berkhof@csgdewaard.nl)

Orthopedagoog/ Poortwachter 
Leontine Teeuw (l.teeuw@csgdewaard.nl)

Schoolmaatschappelijk werker 

Marie-Jose Roefs (m.roefs-grem@kwadraad.nl)

Logopediste 

Jolien van Eijkeren (jolien@spreekvaart.nl)

stage en arbeidstoeleiding

Bettine den Hoed (b.denhoed@csgdewaard.nl)

Aemile Roos (a.roos@csgdewaard.nl)

Ondersteuningsteam

Leontine Teeuw (l.teeuw@csgdewaard.nl)

Anita Yntema (a.yntema@csgdewaard.nl)

Directie

Eugene Schilperoordt (e.schilperoordt@csgdewaard.nl)

 

 I

Specialisten

Het spreekt vanzelf dat de groepsleerkrachten en de onderwijsassistentes de kinderen intensief begeleiden, maar dat hoeven zij niet alleen te doen. De school heeft specialisten in dienst die hulp kunnen bieden:

  • De intern begeleider
  • De orthopedagoog
  • De logopediste
  • De schoolmaatschappelijk werker
  • De vakleraar gymnastiek.
  • De intern begeleider is er ter ondersteuning van de leerkrachten en leerlingen. Zij coördineert de zorg op school.
  • De orthopedagoog wordt te hulp geroepen bij sociaal emotionele of gedragsmatige problematiek.
  • De logopedisten helpen de leerlingen bij de algehele communicatie en eten en drinken.
  • De schoolmaatschappelijk werkende ondersteunt de ouders en geeft ouders advies. Onze leerlingen zijn over het algemeen gebaat bij een consequente aanpak. Nieuwe leerlingen worden altijd door onze maatschappelijk werkende bezocht.