fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Oud-Beijerland

Als vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2023-2024 wordt voor alle groepen € 40,- gevraagd. 
U mag betalen in 1 termijn van € 40,- of in 2 termijnen van € 20,-. 
Via Parro wordt er een betaallink verzonden zodat het bedrag eenvoudig overgemaakt kan worden.
Het bedrag kan eventueel ook zelf over gemaakt worden op Rabobank Hoeksche Waard NL98 RABO 0 3543.66548CSG De Waard inzake OR De Ark Oud-Beijerland.

De SO groepen; Vlindertuin, Vogeltuin en Bloementuin gaan in dit schooljaar op schoolreis. De kosten voor de schoolreis worden apart berekend. U betaalt de werkelijke kosten. Nadere informatie volgt. 

De VSO groepen; VSO 1, VSO 2 en VSO 3 gaan om het jaar op schoolkamp in België. Deze kosten worden apart berekend. U betaalt de werkelijke kosten.