fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Oud-Beijerland

Als vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2020-2021 wordt voor alle groepen € 40,- gevraagd. 
U mag betalen in 1 termijn van € 40,- of in 2 termijnen van € 20,-. 
Het bedrag s.v.p. overmaken op Rabobank Hoeksche Waard NL98 RABO 0 3543.66548CSG De Waard inzake OR De Ark Oud-Beijerland.

De SO groepen; Vlindertuin, Vogeltuin en Bloementuin gaan in dit schooljaar op schoolreis. De kosten voor de schoolreis worden apart berekend. U betaalt de werkelijke kosten. Nadere informatie volgt. 

De VSO groepen; VSO 1, VSO 2 en VSO 3 gaan om het jaar op schoolkamp in België. Deze kosten worden apart berekend. U betaalt de werkelijke kosten. Het schoolkamp is voor dit schooljaar geannuleerd i.v.m. Covid-19. Wij streven ernaar om een mooie schoolreis te kunnen aanbieden, later in het schooljaar.