fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Geleding

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:

Hennie Visser ( personeelsgeleding)
Lianne Brussaard ( personeelsgeleding)
Brigitte van Belle ( personeelsgeleding)
Wendy Roozeboom (oudergeleding)
Esther Graafland (oudergeleding)
Elfride Hempel (oudergeleding)