fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Externe deskundigen

Een aantal leerlingen krijgt extra individuele ondersteuning via externe deskundigen bijvoorbeeld voor logopedie, fysiotherapie,ergotherapie en psychomotorische therapie (PMT). We werken ook constructief samen met externe deskundigen van MEE, Visio, CCE, zorgaanbieders en therapeuten.
De zorg op school wordt geboden door medewerkers van de GEMIVA-SVG groep. Zij bieden zorg in de vorm van Persoonlijke verzorging of Begeleiding.