fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
25
november

Staking 12 december?

PO ontevreden over het regeerakkoord - wat doen leerkrachten van de Ark op 12 december

De actiegroep PO-in actie heeft de minister tot 5 december de tijd gegeven om te reageren op de eisen. De verwachting is dat de groep op 6 december aan zal geven of de stakingsdag van 12 december, een week later, doorgaat.

Aangezien de tijd tussen het ultimatum en de mogelijke stakingsdag kort is brengen we deze en komende week in beeld welke leerkrachten van plan zijn om te gaan staken, als de staking doorgaat. Eind volgende week zal ik dit beeld met u delen, zodat u weet wat u kunt verwachten voor dinsdag 12 december. 

De heer Tuk, voorzitter van het college van bestuur heeft het volgende aangegeven in een interne mailing:

"Wij staan niet achter een nieuwe staking op 12 december. In oktober is er een krachtig signaal afgegeven en zijn er resultaten geboekt. Nu moeten we tot overeenstemming komen over de hoogte van bedragen, de verdeling van de middelen, het schrappen van bezuinigingen enz. enz. Dat gebeurt aan de onderhandelingstafel. Daarbij blijven we gezamenlijk optrekken met de leraren en de vakbonden. Tevens vinden we dat de datum van een stakingsdag op 12 december niet handig is gekozen en dat we de ouders niet tijdig kunnen informeren, waardoor de kans bestaat dat we de steun van de ouders en de publieke opinie verliezen. Bovendien heeft de inspectie laten weten dat zij zullen toezien of leerlingen aan hun wettelijk minimum aantal uren komen. Als dat niet zo is, moet dat op een ander moment gecompenseerd worden.

Dat betekent dat CSG De Waard het loon van eventuele stakers niet zal doorbetalen en ook geen scholen zal sluiten. Het staat leerkrachten vrij aan de stakingsoproep gehoor te geven, dat is immers een wettelijk recht. Zij moeten zich op school laten registreren en kunnen een beroep doen op de stakingskas als zij lid zijn van een vakbond. Wij blijven ons sterk maken voor bijzonder goed onderwijs en vinden dat daar een toereikende bekostiging bij past. Het is nu aan de minister om te laten zien wat hij het onderwijs waard vindt."

 Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Piet Diepenhorst 06-144 101 63