fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De Vogeltuin

De collega's van De Vogeltuin

Leerkrachten,

Op maandag, dinsdag en woensdag om de week werkt juf Gabriëlle.

Op woensdag om de week, donderdag en vrijdag werkt juf Angelique.

Juf Angelique en juf Gabriëlle zijn de groepsleerkrachten.

Op maandag tot en met vrijdagochtend is juf Henny in de klas aanwezig. Zij is onze onderwijsassistente. Dinsdagmiddag is juf Henny vrij en dan vervangt juf Leonie haar.

Wij zijn erg blij dat we heel de week met 2 personen in de klas zijn. Op die manier kunnen we regelmatig in kleine groepjes werken. Dit geeft rust en we kunnen hierdoor meer op niveau aanbieden.

De Vogeltuin.

's-Ochtends doen we meestal de vakken die veel energie vragen, zoals taal, rekenen en lezen. 's-Middags komen de creatieve vakken aan de orde.

We vinden de sfeer in de klas altijd heel belangrijk. Kinderen moeten met plezier naar school komen. Ze moeten geen angst kennen omdat ze bang zijn gepest te worden. Mocht dit het geval zijn, dan willen we het graag van u of uw kind horen en zullen we eraan werken dat dit niet gebeurt.

De boog kan niet altijd gespannen blijven en daarom zorgen we voor afwisseling tussen de lessen: Een stukje voorlezen, een taalspelletje, of even lekker zingen e.d. De kinderen vinden dit een heerlijke onderbreking, terwijl ze ongemerkt nog steeds aan het leren zijn!

Om u een beeld te geven van wat we in de groep doen willen we u aan de hand van het dagritme uitleg geven!:

Inloop/ begintaak:

Om half 9 worden de hekken open gedaan en komen de kinderen binnen. Ouders mogen dit schooljaar tot het hek mee en bijzonderheden aan de leerkracht bij het plein doorgeven of in het schriftje schrijven. Dit omdat de ontvangst binnen dan 100 % naar de leerlingen gaat.

De leerlingen hangen hun jas op en doen het drinken/ fruit en brood in de bakken. Ze geven de juffen dit schooljaar voorlopig geen hand, maar een elleboog( i.v.m. Corona) en het schriftje doen ze in de rode bak. In de klas pakken ze hun begintaak uit de bakken naast de deur en gaan stil werken. In deze tijd lopen de leerkrachten langs om een kort praatje te houden. Ook wast iedereen zijn of haar handen i.v.m. de extra hygiëne regels. 

Opening van de dag/ lezen:

Als iedereen er is gaan we de dag beginnen met een gebed: ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’. Hierna wordt de dagplanning en de kalender doorgenomen door de weekhulp.

Als de dag doorgenomen is gaan we bijna elke dag 10 minuten stillezen aan de eigen tafel. De ene keer lezen we met een maatje, de andere keer alleen. De time timer staat dan aan, zodat iedereen kan zien hoe lang dit duurt. De zwakkere lezers krijgen in deze tijd extra leeshulp van ons. Op die manier proberen we het leesniveau te verbeteren.

 

Rekenen:

Met rekenen werken we op dit moment met 4 niveaugroepen. De groep wordt dan in tweeën gesplitst, zodat er aan 2 niveau groepen lesgegeven kan worden.

We doen dit zodat we zoveel mogelijk individuele hulp kunnen aanbieden. We zijn nu voornamelijk bezig om de rekenstrategieën van het optellen tot 10 en 20 te laten automatiseren. We werken op maandag en dinsdag uit een methode ‘wereld in getallen’ en op de andere dagen herhalen we de categorieën. Afgelopen jaren merkten we dat dit voor deze kinderen erg goed hielp en dat de leerstof zo goed beklijft.

Rekenen doen we met behulp van voordoen ( visueel), samen doen en nadoen.

Naast het algemeen rekenen behandelen we ook: Meten en wegen, geld en tijd. Dit proberen we zo realistisch mogelijk aan te bieden.

Schrijven:

We  oefenen met het schrijven van de letters en de woorden. We letten op een juiste schrijfhouding, papierligging en pengreep.

Op donderdag en vrijdag worden de cijfers geoefend.

Muziek:

Voor dit vak gebruiken we de Christelijke liederen via het digibord. Bij een bepaald thema leren we natuurlijk andere liederen aan. Om de week hebben we vanaf nu ook muziekles van een muziekdocent.

Lezen/ begrijpend lezen:

Met het lezen werken we met 4 niveaugroepen. Ook deze groepen splitsen we, zodat er veel individuele hulp is. We werken met de methode Veilig Stap voor Stap. De leerlingen die M4 of hoger hebben lezen in een eigen leesboek, doen spelling in de lift en Estafette.

Pauze:

Het fruit eten doen we stil. Dit is even een rustmomentje voor iedereen. Na een kwartier gaan we in de rij naar buiten. Buiten mogen de leerlingen voetballen, klimmen en klauteren en met de fietsjes/ skelters spelen.

Godsdienst:

We gebruiken op school de methode Kind op maandag. Er worden verhalen vanuit de Bijbel verteld. Soms zit er een filmpje bij en soms een verwerking. 

Tekenen:

De leerlingen krijgen elke week een opdracht die ze in hun tekenschrift mogen tekenen. ook krijgen ze 1 keer per week een opdracht wat daarna in de klas opgehangen wordt.

Mondelinge taal:

We werken met de methode van Schatkist. N.a.v. een verhaal beantwoorden de leerlingen de vragen. In de klas werken we het hele jaar thematisch. We proberen de taallessen daar ook op aan te passen. We kijken naar de doelen die in de leerlijn staan en verzinnen daar dan ook lessen bij. Ook werken we met behulp van de praatboeken die aansluiten bij het thema waaraan we werken.

Drama:

Vanaf nu besteden we wekelijks aandacht aan dans/drama lessen, waar we 1 keer per 3 weken een dramales krijgen van een vakdocent drama.

SEO:

SEO staat voor Sociaal emotionele vorming. We werken hier op verschillende manieren aan:

 • 1 Keer per week is er een leerling het zonnetje van de dag. Alle leerlingen verzinnen een mooi compliment voor deze leerling. Degene die het compliment krijgt zegt ook netjes dank je wel.
 • Bij binnenkomst na een pauze hangen de leerlingen hun foto bij een emotie smiley. Ze kunnen dan op die manier aangeven hoe ze zich voelen. We houden daar dan ook altijd een kort gesprek over. Hoe komt dit? Voel je je nu beter? Kan je foto nu bij een andere smiley? Etc
 • Kwink op donderdag en vrijdag.

 

Leren leren:

Dit is de ene keer spelen en de andere keer samen aan iets werken. We stimuleren hiermee de spelontwikkeling en de sociale vaardigheden. Ook stimuleren we de zelfredzaamheid en het omgaan met uitgestelde aandacht.

 

Dagafsluiting:

Om half 3 hebben we nog een extra drinkmoment. Hier mag ook een klein koekje bij gegeten worden.

Alle leerlingen die met de taxi gaan , gaan nog even naar het toilet. We nemen met elkaar nog even de dag door en zingen een lied als gebed.

 

Communicatie met ouders:

De communicatie verloopt via het schriftje. Bellen of mailen mag uiteraard ook. Ons mailadres staat voorin het schriftje. Als u mailt wilt u dit dan naar beide leerkrachten doen?

Ook krijgt u 1 keer per maand een kalender mee naar huis. Hier staan de activiteiten zoals gym, zwemmen en Budo op aangegeven.

Verder hebben we nog de app/website. Hier zal regelmatig een stukje op geschreven worden met wat foto’s erbij. De moeite waard om naar te kijken!

Rapport:Aan het einde van het schooljaar gaat er een rapport mee. Halverwege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar is er een gesprek over het OPP. Het welbevinden van uw kind wordt dan besproken.

 

Belangrijk: Heeft u vragen/ opmerkingen of loopt u ergens tegenaan? Wilt u dit dan aangeven?

E-mail adressen:

Gabrielle: g.denhollander@csgdewaard.nl

Angelique: a.bijl@csgdewaard.nl

 

Bijzondere activiteiten.

 • Wilt u op maandag en woensdag altijd gymkleding meegeven? Wilt u uw (pleeg)kind makkelijke kleren aan doen? Wilt u dit ook doen op de dagen dat we budo en zwemles hebben?
 • Elke maandag is er gym.
 • Elke eerste dinsdag van de maand is er zwemles.
 • Budo: Elke woensdag hebben we budo ( behalve de woensdag na het zwemmen)
 • Verkeer: 1 Keer per week hebben we verkeer. We werken dan uit een boekje. De woensdag na het zwemmen worden er steeds 2 leerlingen uit de klas gehaald voor een echte verkeersles. Dit wordt gedaan met fietsjes van school op het plein tegenover de school.
 • Huiswerk: Wij geven geen huiswerk mee aan onze leerlingen, omdat dit niet nodig is en soms averechts werkt. Wel mag u ( als uw kind dit wil) 10 minuten per dag met uw kind lezen.
 • Als uw kind jarig is, mag er in de klas getrakteerd worden. Waakt u er echter wel voor dat de traktatie klein blijft.
 • Wilt u, als uw kind ziek is, of naar de dokter of tandarts moet, dit even doorgeven door middel van een briefje of een telefoontje?
 • Hoofdluis komt elk jaar wel weer voor. U kunt uw kind ook regelmatig controleren en het even doorgeven als er, ondanks alle zorg, toch weer hoofdluis ontdekt is?
 • Als u nog met vragen zit, of als u merkt dat uw kind ergens mee zit, laten we dan even een afspraak maken, zodat we er rustig over kunnen praten. Zeker niet te lang wachten!

We  hopen dat we er samen, leerlingen, ouders en leerkrachten een fijn jaar van kunnen maken!

Hartelijke groeten,

Angelique, Gabriëlle, Henny en Leonie

 

 

03 De Vogeltuin heeft nog geen nieuws gepubliceerd