fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De Vogeltuin

De collega's van De Vogeltuin

Leerkrachten,

Op maandag en dinsdag werkt juf Lianne.

Op woensdag om de week, donderdag en vrijdag werkt juf Angelique.

Juf Angelique en juf Lianne zijn de groepsleerkrachten.

Maandag, dinsdag en donderdag is juf Anke de onderwijsassistent, juf Henny werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag als onderwijsassistente in de klas. Juf Natasha is ook onderwijsassistent en werkt in de Vogeltuin op de woensdagen dat juf Angelique vrij is.

Wij zijn erg blij dat we heel de week met 2 en soms zelfs met 3 personen in de klas zijn. Op die manier kunnen we regelmatig in kleine groepjes werken. Dit geeft rust en we kunnen hierdoor meer op niveau aanbieden.

De Vogeltuin.

's-Ochtends doen we meestal de vakken die veel energie vragen, zoals taal, rekenen en lezen. 's-Middags komen de creatieve vakken aan de orde.

We vinden de sfeer in de klas altijd heel belangrijk. Kinderen moeten met plezier naar school komen. Ze moeten geen angst kennen omdat ze bang zijn gepest te worden. Mocht dit het geval zijn, dan willen we het graag van u of uw kind horen en zullen we eraan werken dat dit niet gebeurt.

De boog kan niet altijd gespannen blijven en daarom zorgen we voor afwisseling tussen de lessen: Een stukje voorlezen, een taalspelletje, of even lekker zingen e.d. De kinderen vinden dit een heerlijke onderbreking, terwijl ze ongemerkt nog steeds aan het leren zijn!

Communicatie met ouders:

De communicatie verloopt via het schriftje. Bellen of mailen mag uiteraard ook. Als u mailt wilt u dit dan naar beide leerkrachten doen?

Verder hebben we de ouder app. Hierin zitten de juffen niet, maar zij sturen wel informatie of foto's naar deze app door. Eens per maand komt er een nieuwsbrief vanuit de hele school. Ook maken we gebruik van Parro voor het doorsturen van bijvoorbeeld brieven die voor ouders bestemd zijn.

Rapport:Aan het einde van het schooljaar gaat er een rapport mee. Halverwege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar is er een gesprek over het OPP. Het welbevinden van uw kind wordt dan besproken.

Belangrijk: Heeft u vragen/ opmerkingen of loopt u ergens tegenaan? Dan horen wij dit graag.

E-mail adressen:

Angelique: a.bijl@csgdewaard.nl

Lianne: l.brussaard@csgdewaard.nl

Bijzondere activiteiten.

  • Wilt u op maandag en woensdag altijd gymkleding meegeven? 
  • Elke maandag is er gym.
  • Budo: Op woensdag hebben we budo.
  • Verkeer: 1 Keer per week hebben we verkeer. 1x per maand krijgen de leerlingen in kleine groepjes verkeersles buiten onder begeleiding van hulpouders.
  • Huiswerk: Wij geven geen huiswerk mee aan onze leerlingen, omdat dit niet nodig is en soms averechts werkt. Wel mag u ( als uw kind dit wil) 10 minuten per dag met uw kind lezen.
  • Als uw kind jarig is, mag er in de klas getrakteerd worden. Waakt u er echter wel voor dat de traktatie klein blijft.
  • Wilt u, als uw kind ziek is, of naar de dokter of tandarts moet, dit even doorgeven door middel van een briefje of een telefoontje?
  • Hoofdluis komt elk jaar wel weer voor. U kunt uw kind regelmatig controleren en het even doorgeven als er, ondanks alle zorg, toch weer hoofdluis ontdekt is?
  • Als u nog met vragen zit, of als u merkt dat uw kind ergens mee zit, laten we dan even een afspraak maken, zodat we er rustig over kunnen praten. Zeker niet te lang wachten!

We  hopen dat we er samen, leerlingen, ouders en leerkrachten een fijn jaar van kunnen maken!

Hartelijke groeten,

Angelique, Lianne, Anke, Henny en Natasha.

 

 

03 De Vogeltuin heeft nog geen nieuws gepubliceerd