fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De Vlindertuin

De collega's van De Vlindertuin

Nieuwsberichten van de groep vindt u onderaan de pagina

Klik op het pijltje rechts om de inhoud  te lezen

De Vlindertuin

De jongste kinderen zitten in de groep De Vlindertuin. De leeftijd van de kinderen varieert van ongeveer 4 t/m 8 jaar. Wij hebben nu 7 kinderen in de groep. De Vlindertuin is een SO groep van De Ark. We werken in De Vlindertuin met 2 leerkrachten en 2 onderwijsassistenten.

In deze groep werken de volgende leerkrachten en assistenten:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Jannie van Roon 

Jannie van Roon

Marian Nijssen

Marian Nijssen

Marian Nijssen/Yvonne Verweij

Lieke Tanke

Lieke Tanke

Petra v Soest

Petra v Soest

Petra v Soest

 

Bij jonge kinderen wordt er vooral gewerkt aan het gevoel van veiligheid en geborgenheid, twee belangrijke voorwaarden om tot verdere ontwikkeling te komen. Een lokaal voor jonge kinderen moet een huiselijke sfeer uitstralen om de overgang van de thuissituatie naar de schoolse situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De kinderen komen vanaf 08:30 uur de klas in. Ze hangen hun jas op en ruimen hun eten en drinken op in hun laatje. Daarna geven ze de juffen een hand en mogen ze spelen of een boekje lezen.

In de klas heeft alles een vaste plaats en wordt er gewerkt met een zogenaamd ‘dagritmepakket’. Dit wil zeggen dat er van elke activiteit een plaatje ophangt, waardoor de leerlingen kunnen zien wat er die dag op het programma staat. Er zit ook een vast patroon in die volgorde: We beginnen elke dag in de kring, na de kring gaan we verschillende activiteiten doen en daarna gaan we naar buiten. Eenmaal weer binnen gaan we drinken en fruit eten. Vervolgens wordt er aan de tafels gewerkt. Door iedere dag hetzelfde ritme aan te houden, gaan de kinderen de schoolse situatie begrijpen en groeit het zelfvertrouwen, ze weten namelijk waar ze aan toe zijn.

In de kring leren de kinderen naar een (Bijbel)verhaal,  prentenboek of klasgenootjes te luisteren.

Aan de tafels wordt gewerkt met ontwikkelingsmaterialen, er wordt getekend, geverfd, geknipt, geprikt, geplakt of met de klei gewerkt.

Tijdens muziek zingen we liedjes met elkaar die passen bij het thema waaraan we werken. We spelen ook zang- en dansspelletjes en gebruiken instrumenten bij de liedjes. We zingen ook liedjes die bij de Bijbelverhalen horen. 

Elke dag is er een moment waar de kinderen zelfstandig werken aan hun eigen tafel. De kinderen die al werken met werkbladen en -boekjes hebben 3 opdrachten (taal, rekenen en schrijven) in hun laatje. De andere kinderen hebben materiaal zoals een puzzel, kralen rijgen etc. in hun laatje waarmee zij zelfstandig kunnen werken.

In verband met de leeftijd van de kinderen is spelen bij ons belangrijk, we spelen zowel binnen als buiten. Voor het naar buiten gaan moet de jas aan. De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd om dit zelf te doen, zo nodig wordt er geholpen. Tijdens het buitenspelen wordt er met elkaar gefietst, gestept, geschommeld, gesjouwd met de planken, geklommen of in de zandbak gespeeld.

Als we binnen spelen kunnen de kinderen kiezen uit twee hoeken: De bouwhoek en de poppenhoek. De poppenhoek wordt soms ook aangepast aan het thema waaraan we werken zoals bijvoorbeeld een boekenwinkel of een cadeauwinkel. Daarnaast kunnen de kinderen kiezen uit andere materialen zoals duplo, lego, de tablet etc.  De kinderen hangen dan hun naamkaartje op het keuzebord. 

Natuurlijk wordt er bij ons ook spelenderwijs aandacht besteed aan rekenen en taal. Dit doen we in de kring, in kleine groepjes of individueel . Zo werkt iedere leerling op zijn of haar eigen niveau. Een onderdeel van taal is Leespraat, maar er zijn ook kinderen die werken ook met Veilig Stap voor Stap.

Met rekenen besteden we vooral aandacht aan de rekenbegrippen. Bijvoorbeeld: meten, vergelijken en telactiviteiten (groot-klein, kort-lang, veel weinig enz.) Hierbij gebruiken we concreet materiaal, ontwikkelingsmateriaal en werkbladen.

Een ander belangrijk onderdeel van onze activiteiten is de senso motorische ontwikkeling. We werken dan onder andere met scheerschuim, klei, brooddeeg, rijst, kinetisch zand enz.

Een keer in de week op maandag  gymmen we met de vakleerkracht gymnastiek, juf Bernadette. Dit doen we in sporthal De Boogert, waar we lopend in de rij naar toe gaan. 

Op vrijdag gaan we naar de speelzaal voor de Budoles. We zijn dan vooral bezig met weerbaarheid, het ontdekken van ons eigen lichaam en zelfredzaamheid. Dit doen we samen met Timmie de tijger en juf Brigitte.

Om de week op donderdag doen we ‘s middags mee met verschillende workshops. De kinderen gaan dan in een groepje aan het werk met de door hen zelfgekozen workshop. Dit kan zijn koken, knutselen, muziek, sport, verzorging, computer of toneel. De kinderen van SO en VSO zijn dan samen in een groepje van ongeveer 5 kinderen.

We kijken ook naar het Zandkasteel of Koekeloere passend bij het thema of de tijd van het jaar.

En het einde van de schooldag sluiten we met elkaar af door een liedje en het gebed te zingen.

Wat is 'Leespraat'?

Een aantal kinderen leert bij ons lezen d.m.v. de methode 'Leespraat'. 'Leespraat' is een doorgaande lijn naar lezen en praten.
Het is primair een communicatieprogramma, waarbij praten en lezen zich gelijk op ontwikkelen. Het lezen ondersteunt en ontwikkelt het praten. Met een nadruk op de keuze van leeswoorden die uit de belevingswereld van het kind komen en functioneel zijn in de communicatie, kan vanaf het begin aan de uitspraak en het praten in zinnen gewerkt worden.
Kenmerkend voor 'Leespraat' is de doorgaande lijn vanaf de peuterleeftijd door alle schooljaren heen.
Het visuele leesprogramma - het direct herkennen van woorden, letters en woorddelen - vormt de basis voor het ontwikkelen van het praten en de auditieve vaardigheden. In het programma komen alle leesvaardigheden aan bod, maar in een andere volgorde dan in gewone leesmethodes op school. Het auditieve wordt voorafgegaan door het visuele, het globaal lezen gaat vooraf aan het analytisch lezen. 'Leespraat' biedt hierdoor een veilige weg naar lezen en praten voor kinderen die auditief zwak zijn en visueel sterk. Dit geldt voor veel kinderen met Downsyndroom, maar kan ook voorkomen bij andere kinderen met spraak-taalproblemen of ontwikkelingsachterstand.


 

Nieuws van De Vlindertuin

30
januari

Juf Esther van de Schee

01 De Vlindertuin

Beste ouders/verzorgers,   Gisteren heeft onze collega...

30
oktober

De Ark Oud-Beijerland op Facebook!

01 De Vlindertuin

Vanaf vandaag heeft onze school zijn eigen Facebookpagina! E...