fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De Vlindertuin

De collega's van De Vlindertuin

Nieuwsberichten van de groep vindt u onderaan de pagina

Klik op het pijltje rechts om de inhoud  te lezen

De Vlindertuin

De jongste kinderen zitten in de groep De Vlindertuin. De leeftijd van de kinderen varieert van ongeveer 4 t/m 8 jaar Wij hebben nu 10 kinderen in de klas en in januari komt nummer 11 erbij.

Dit is een SO groep van De Ark.

We werken met 2 leerkrachten en 2 onderwijsassistentes.

In deze groep werken de volgende leerkrachten en assistenten:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Jannie van Roon  Jannie van Roon Jannie van Roon Angelique Bijl Angelique Bijl
Lieke Tanke Lieke Tanke ? ? ?


Op maandag en dinsdag is de leerkracht Jannie van Roon en de onderwijsassistente Jolanda Groeneweg. Op woensdag is de leerkracht Jannie van Roon en de onderwijsassistente Karin Eikenhout. Op donderdag is de leerkracht Angelique Bijl en de onderwijsassistente Karin Eikenhout en op vrijdag is de leerkracht Angelique Bijl en de onderwijsassistente Jolanda Groeneweg.

Bij jonge kinderen wordt er vooral gewerkt aan het gevoel van veiligheid en geborgenheid, twee belangrijke voorwaarden om tot verdere ontwikkeling te komen. Een lokaal voor jonge kinderen moet een beetje een huiselijke sfeer uitstralen om de overgang van de thuissituatie naar de schoolse situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

In de klas heeft alles een vaste plaats en wordt er gewerkt met een zogenaamd “dagritmepakket”. Dit wil zeggen dat er van elke activiteit een plaatje ophangt, waardoor de leerlingen kunnen zien wat er die dag op het programma staat. Er zit ook een vast patroon in die volgorde. We beginnen elke dag in de kring, daarna gaan we naar buiten, waarna we melk gaan drinken en fruit eten. Vervolgens wordt er aan de tafels gewerkt. Door iedere dag hetzelfde ritme aan te houden, gaan de kinderen de schoolse situatie begrijpen en groeit het zelfvertrouwen. Ze weten waar ze aan toe zijn.

In de kring leren de kinderen naar een verhaaltje of naar klasgenootjes luisteren of met elkaar liedjes zingen.

Aan de tafels wordt gewerkt met de ontwikkelingsmaterialen, er wordt getekend, geverfd, geknipt, geprikt, geplakt of met de klei gewerkt.

We eten met elkaar vers fruit, waardoor we verschillende soorten fruit leren eten en drinken er een pakje melk of vruchtensap bij.

In verband met de leeftijd van de kinderen is spelen bij ons belangrijk, we spelen zowel binnen als buiten. Voor het naar buiten gaan moet de jas aan. De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd om dit zelf te doen, zonodig wordt er geholpen. Tijdens het buiten spelen wordt er gefietst, gestept, geskeelerd, geschommeld, gesjouwd met de planken, geklommen of in de zandbak gespeeld.

Ook beginnen we in onze groep met pictolezen. Dit doen we in kleine groepjes of individueel. Eén keer per week gaan we gymmen bij een vakleerkracht en ook doen we één keer per week spelletjes zoals Jan Huigen in de ton in de gymzaal.

We leren de kinderen al snel om kleine dingen zelf te doen en wanneer iets lukt worden ze beloond. De kinderen krijgen hierdoor een positief zelfbeeld, durven nieuwe uitdagingen aan te gaan en komen zo tot verdere ontwikkeling.

Natuurlijk wordt er bij ons ook veel aandacht besteed aan rekenen en taal. Veelal op een speelse manier en hierbij werkt iedere leerling op zijn of haar eigen niveau.

Een onderdeel van de taal is Leespraat;

Maar ook werken we met Veilig Stap voor Stap.

Met rekenen zijn we veel aan het werk met de rekenbegrippen, zoals groot-klein, kort-lang enz. Maar ook doen we veel telactiviteiten.

Een ander belangrijk onderdeel van onze activiteiten is de senso motorische ontwikkeling. We werken dan onder andere met scheerschuim, klei, brooddeeg, rijst kinetisch zand enz.

Een keer in de week gymmen we met de vakleerkracht gymnastiek, juf Bernadette. Op donderdag hebben we de Tigers. We zijn dan vooral bezig met weerbaarheid en ontdekken van ons eigen lichaam. Dit doen we bij juf Nicole

Wat is 'Leespraat'?

Een aantal kinderen leert bij ons lezen d.m.v. de methode 'Leespraat'. 'Leespraat' is een doorgaande lijn naar lezen en praten.
Het is primair een communicatieprogramma, waarbij praten en lezen zich gelijk op ontwikkelen. Het lezen ondersteunt en ontwikkelt het praten. Met een nadruk op de keuze van leeswoorden die uit de belevingswereld van het kind komen en functioneel zijn in de communicatie, kan vanaf het begin aan de uitspraak en het praten in zinnen gewerkt worden.
Kenmerkend voor 'Leespraat' is de doorgaande lijn vanaf de peuterleeftijd door alle schooljaren heen.
Het visuele leesprogramma - het direct herkennen van woorden, letters en woorddelen - vormt de basis voor het ontwikkelen van het praten en de auditieve vaardigheden. In het programma komen alle leesvaardigheden aan bod, maar in een andere volgorde dan in gewone leesmethodes op school. Het auditieve wordt voorafgegaan door het visuele, het globaal lezen gaat vooraf aan het analytisch lezen. 'Leespraat' biedt hierdoor een veilige weg naar lezen en praten voor kinderen die auditief zwak zijn en visueel sterk. Dit geldt voor veel kinderen met Downsyndroom, maar kan ook voorkomen bij andere kinderen met spraak-taalproblemen of ontwikkelingsachterstand.


 

Nieuws van De Vlindertuin

01 De Vlindertuin heeft nog geen nieuws gepubliceerd