fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De KOZA groep

De collega's van de Koza groep

 

Adres en telefoonnummer:

De Koza groep - Prinses Marijkestraat 1 (Voormalige locatie OBS D'n Tuun)
Achterste lokaal - Ingang rechts achterin (bij speelplein)

Telefoonnummer:
06-15 63 65 34 

 

Vakantierooster 2019-2020  Koza groep + studiedagen

Eerste schooldag 
Dinsdag 3 september 2019

Herfstvakantie
Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019


Kerstvakantie
Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie
Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020

Paas- en meivakantie
Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020

Meivakantie  
Maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) 2020

Hemelvaart 
Donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren
Maandag 1 juni 2020

Vrijdag 17 juli
Als er zich geen calamiteiten voordoen zijn de leerlingen vrijdag 17 juli vrij.

Zomervakantie
Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

Studiedagen van de Koza groep (De leerlingen zijn deze dagen vrij)
Woensdag 30 oktober
Donderdag 21 november
Dinsdag 17 maart
Dinsdag 2 juni
Dinsdag 14 juli

 

Vanaf januari 2019 zijn we in Middelharnis op de locatie van OBS D’n Tuun gestart met een KOZA groep. KOZA staat voor Kleuter Onderwijs Zorg Arrangement.
De KOZA groep is tot stand gekomen in samenwerking met het Samenwerkingsverband ‘Passsend Onderwijs Goeree-Overflakkee’, de gemeente Goeree Overflakkee, SOPOGO, Kindwijs, De Ark en Educe. Voorheen gingen deze leerlingen naar de BeO (Behandel- en Onderwijsgroep) in Hellevoetsluis. Het is fijn dat we deze groep leerlingen nu thuisnabij onderwijs kunnen bieden met daarbij passende begeleiding. In de KOZA groep komen leerlingen  tussen de 4 en 7 jaar, die een aangepast programma krijgen wat betreft onderwijs en zorg.

De Kozagroep werkt met een gelijke dagen rooster.
Maandag t/m vrijdag van 8.30 t/m 14.15 uur.

29
juni

Ziek melden - s.v.p. bellen!

Als uw kind ziek is, belt u alstublieft zo spoedig mogelijk naar de betreffende...

6
april

Stand van zaken kenniscentrum april 2020

De bouw van het kenniscentrum Oud-Beijerland is, ondanks de coronacrisis, in vol...

19
maart

brief voor ouders van leerlingen in de Hoeksche Waard

Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij ontvangt u een brief van ons bestuur...

13
maart

Middelharnis - Sportdag geannuleerd

In verband met het Corona virus hebben we besloten de sportdag van 18 maart te a...

12
maart

Corona virus - Nieuwe maatregelen - brief bestuur

Beste ouder(s)/verzorger(s),Bijgesloten de brief met passende maatregelen m.b.t....

12
maart

Annulering G-sportdag Oud-Beijerland 14 maart a.s.

Eerder heb ik u geinformeerd over een sportdag voor jongeren met een beperking...

12
maart

Save the date: 16 april informatie avond Leespraat Ark OBL

Op donderdagavond 16 april is er een info avond op De Ark in Oud-Beijerland over...

4
maart

Stand van zaken kenniscentrum maart 2020

De bouw van het kenniscentrum Oud-Beijerland is in volle gang. In de school is v...