fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Notulen en agenda's

De agenda en notulen zijn openbaar en liggen ter inzage op school. Indien u punten wilt agenderen dan kan dit door een mail te sturen naar iemand uit de personeelsgeleding en/of directie van de betreffende locatie.