fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Wie zijn wij

Motto:
Voor bijzonder goed speciaal onderwijs.

Visie en missie:

Samen speciaal & leren door doen

Op ZML de Ark zijn we samen speciaal en leren we door doen. Elke leerling mag zichzelf zijn. Vanuit onze christelijke levensvisie vinden we iedereen van waarde en gaan we respectvol met elkaar om.

Samen met de leerlingen, de ouders en het team zorgen we voor een balans tussen uitdaging en succeservaringen. Elke leerling kan daardoor met zijn of haar kwaliteiten en beperking deelnemen aan de samenleving. Daarbij bieden we veiligheid, geborgenheid, structuur en werken we samen aan het welbevinden van elke leerling.

  • We leren betekenisvol en praktisch.
  • We werken samen naar een maximale zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
  • We werken toekomstgericht naar:
    • Dagbesteding of werken
    • Wonen en vrije tijdsbesteding

Zo krijgt de missie vorm op ZML de Ark: “Samen speciaal & leren door doen”.