fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
10
mei

Middelharnis - Visie op ouderbetrokkenheid

Vorig schooljaar en dit schooljaar hebben we tijdens de informatieavonden met elkaar gesproken over ouderbetrokkeneheid in diverse werkvormen en groepen. Met deze input hebben we een gezamenlijke visie geformuleerd in samenwerking met de ouders van de ouderraad, de MR en de teamleden.

In de bijlage kunt u de visie lezen:

2019-05-101338.190510 Visie ouderbetrokkenheid Ark -definitief.pdf