fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
30
augustus

Staking woensdag 12 september

Oud-Beijerland / Middelharnis, 30-8-2018

Beste ouders en verzorgers,

Op woensdag 12 september staakt het onderwijspersoneel in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Na landelijke stakingen is de estafettestaking ingezet om bij het kabinet geld te claimen voor een lagere werkdruk en een eerlijk salaris. De diverse regio’s in het land zijn ons voorgegaan. Het sluitstuk van de estafettestaking vindt plaats met een grote manifestatie in Rotterdam. Ook in Zeeland zijn er een aantal punten waar onderwijspersoneel bij elkaar komt.

Dit betekent dat ZML de Ark op deze dag gesloten zal zijn. Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kind(eren).

Er is op dit moment al een groot tekort aan onderwijspersoneel. Het is belangrijk om het beroep van leraar weer aantrekkelijk te maken door de enorme werkdruk te verminderen en het salaris eerlijker en marktconform te maken.

Het tekort aan leerkrachten gaat snel oplopen. Dat zal betekenen dat in afzienbare tijd het niet meer mogelijk is om alle leerlingen het onderwijs te bieden waar zij recht op hebben.

De start van de onderwijsstakingen ging om de eis van september 2017: claim 1,4 miljard. Een deel van die eis is gerealiseerd. Er wordt nu een start gemaakt met het terugdringen van de werkdruk en de lonen voor het ondersteunend personeel en leraren zijn verbeterd. Daarnaast zijn de lerarensalarissen dichter bij die van het voortgezet onderwijs gekomen.

Maar we zijn er nog niet. Het salaris van leraren in basis- en speciaal onderwijs blijft structureel achter bij dat van de markt en het voortgezet onderwijs. Het PO-front, waarin werknemers en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd zijn, blijft druk uitoefenen op de politiek in het belang van het onderwijs. Nederland als kennismaatschappij met goed onderwijs voor alle kinderen. Geen overvolle klassen en bevoegde goede leerkrachten met een passend salaris.

Daarom vragen wij uw begrip voor deze stakingsdag om uiteindelijk te komen tot betere investeringen in het onderwijs van uw kinderen.

Met vriendelijke groet,

Het team van ZML de Ark

Voor vragen kunt u contact met mij opnemen

Piet Diepenhorst (directeur) 06-144 101 63