fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
27
januari

Brief van Bert Tuk

Op de Ark wordt 30 en 31 januari niet gestaakt.

Naar aanleiding van de staking ontvingen we onderstaande brief van Bert Tuk.

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari wordt er gestaakt in het primair onderwijs. De vakbonden roepen hiertoe hun leden op en willen hiermee aandacht vragen voor het leerkrachtentekort, de hoge werkdruk, de salarissen en de ontoereikendheid van de bekostiging. De acties zijn bedoeld om de overheid te overtuigen dat er structureel meer geld naar het onderwijs moet. Het bestuur van CSG De Waard staat volledig achter de doelstelling van deze acties, maar heeft er voor gekozen haar scholen niet te sluiten. Natuurlijk staat het individuele leerkrachten vrij om wel te staken.

De scholen van CSG De Waard zijn op deze dagen open en er wordt gewoon lesgegeven. Wij vinden het bovendien belangrijk om het onderwijs op een positieve manier in de schijnwerpers te zetten. Wij willen, naast actievoeren, óók laten zien hoe leuk het is om in het onderwijs te werken. Wij willen laten zien dat we er zijn voor de kinderen. Wij willen ons elke dag inzetten om er voor de kinderen de leukste, boeiendste en meest leerzame tijd van hun leven van te maken. Daarvoor zijn wij het onderwijs in gegaan.

Wij kunnen dat niet alleen. Wij hebben de overheid nodig voor een eerlijke bekostiging, zodat het  aantrekkelijk wordt voor jonge mensen om voor een loopbaan in het onderwijs te kiezen. Wij willen voldoende middelen om kleinere klassen te maken, om ondersteuning in te zetten, om voor frisse en gezonde schoolgebouwen te zorgen en om goede materialen en leermiddelen te kopen. Dat heeft het onderwijs nodig en komt ten goede aan de kinderen. Wij blijven ons hard maken om de overheid te overtuigen dat zij flink in het onderwijs moet investeren. Dit kabinet heeft een begin gemaakt met extra investeringen, maar deze zijn onvoldoende om de problemen daadwerkelijk op te lossen.

U kunt ook iets doen. U kunt laten merken dat u de leerkrachten en de andere medewerkers op school waardeert, dat u ziet dat zij zich dagelijks volledig inzetten en dat zij een compliment verdienen. Daarom roep ik u op de bijlage te openen, te printen en iets aardigs op te schrijven. Vervolgens kunt u dat op 30 januari aan de leerkracht (of een andere medewerker) overhandigen. Als de leerkracht van uw kind staakt, kunt u dat eerder in de week doen. Op deze manier steunt u de leerkrachten en laat u zien dat het onderwijs u aan het hart gaat.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

E. Tuk
Voorzitter College van Bestuur CSG De Waard