fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De Vogeltuin

De collega's van De Vogeltuin

Leerkrachten,
Op maandag, dinsdag en woensdag om de week werkt juf Gabriëlle.
Op woensdag om de week, donderdag en vrijdag werkt juf Angelique.
Juf Angelique en juf Gabriëlle zijn de groepsleerkrachten.
Op maandag tot en met vrijdagochtend is juf Henny in de klas aanwezig en vrijdagmiddag juf Petra. Zij zijn de onderwijsassistenten .

Wij zijn erg blij dat we heel de week met 2 personen in de klas zijn. Op die manier kunnen we regelmatig in kleine groepjes werken. Dit geeft rust en we kunnen hierdoor meer aanbieden.

s 'Ochtends doen we meestal de vakken die veel energie vragen, zoals taal, rekenen en lezen.
s 'Middags komen de creatieve vakken aan de orde.

We vinden de sfeer in de klas altijd heel belangrijk. Kinderen moeten met plezier naar school komen, ze moeten geen angst kennen omdat ze bang zijn gepest te worden. Mocht dit het geval zijn, dan willen we het graag van u of uw kind horen en zullen we eraan werken dat dit niet gebeurt.
De boog kan niet altijd gespannen blijven en daarom zorgen we voor afwisseling tussen de lessen: Een stukje voorlezen, een taalspelletje, of even lekker zingen e.d. De kinderen vinden dit een heerlijke onderbreking, terwijl ze ongemerkt nog steeds aan het leren zijn!
Om u een beeld te geven van wat we in de groep doen willen we u aan de hand van het dagritme uitleg geven!:

Inloop/ begintaak:
Om half 9 worden de hekken open gedaan en komen de kinderen binnen. Ouders mogen dit schooljaar tot het hek mee en bijzonderheden aan de leerkracht bij het plein doorgeven of in het schriftje schrijven. Dit omdat de ontvangst binnen dan 100 % naar de leerlingen gaat. Mocht uw kind een aanval hebben gehad of er is een belangrijke mededeling die alleen aan de leerkracht doorgegeven kan worden, dan mag u uiteraard wel even meelopen.
De leerlingen hangen hun jas op en doen het drinken/ fruit en brood in de bakken. Ze geven de juffen een hand en geven het schrift. In de klas pakken ze hun begintaak uit de kast naast de deur en gaan stil werken. In deze tijd lopen de leerkrachten langs om een kort praatje te houden en alle leerlingen te laten plassen.

Opening van de dag/ lezen:
Als iedereen er is gaan we de dag beginnen met een gebed: ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’.Hierna wordt de dagplanning en de kalender doorgenomen door de weekhulp.

Als de dag doorgenomen is gaan we bijna elke dag 10 minuten stil lezen aan de eigen tafel. De time timer staat dan aan, zodat iedereen kan zien hoe lang dit duurt. In de klas hebben we een zitzak, waar 1 iemand voor uitgekozen wordt om te gaan lezen ( dit wisselen we af) . De rest leest op zijn of haar eigen plek.
De zwakkere lezers krijgen in deze tijd extra leeshulp van ons. Op die manier proberen we het leesniveau te verbeteren.

Rekenen:

Met rekenen werken we op dit moment met 3 niveaugroepen. We splitsen de groep door de ene groep bij de ene leerkracht te laten werken en de andere groep bij de ander. We doen dit zodat we zoveel mogelijk individuele hulp kunnen aanbieden. We zijn nu voornamelijk bezig om de rekenstrategieën van het optellen tot 10 te laten automatiseren. We oefenen 1 week met 1 strategie en herhalen het voorgaande. We merken dat dit nodig is en dat het helpt!
Rekenen doen we met behulp van voordoen ( visueel), samen doen en nadoen. Naast het algemeen rekenen behandelen we ook: Meten en wegen, geld en tijd.

Schrijven:

Voor schrijven hebben we ook 2 niveaugroepen. De groep die niet meer mee doet met veilig leren lezen kent alle letters al en schrijft al woorden. De overige leerlingen oefenen met het schrijven van de letters. We letten op een juiste schrijfhouding, papierligging en pengreep. Op vrijdag worden de cijfers geoefend.

Muziek:
Voor dit vak gebruiken we de Christelijke liederen via het digibord. Bij een bepaald thema leren we natuurlijk andere liederen aan.

Lezen/ begrijpend lezen:
Met het lezen werken we met 4 niveaugroepen. Ook deze groepen splitsen we, zodat er veel individuele hulp is. We werken met de methode veilig leren lezen. De leerlingen die M4 of hoger hebben lezen in een eigen leesboek, doen spelling in de lift en estafette.

Pauze:
Het fruit eten doen we stil. Dit is even een rustmomentje voor iedereen. Na een kwartier gaan we in de rij naar buiten. We spreken vooraf af dat niemand alleen speelt. Dit helpt! Buiten mogen de leerlingen voetballen, klimmen en klauteren en met de fietsjes/ skelters spelen.

Godsdienst:
We gebruiken op school de methode Kind op maandag. Er worden verhalen vanuit de Bijbel verteld. Soms zit er een filmpje bij en soms een verwerking.

Tekenen:
De leerlingen krijgen elke vrijdag een opdracht die ze in hun tekenschrift mogen tekenen.

Mondelinge taal:
We werken met de methode van Schatkist. N.a.v. een verhaal beantwoorden de leerlingen de
vragen. In de klas werken we het hele jaar thematisch. We proberen de taallessen daar ook op
aan te passen.

SEO:

SEO staat voor Sociaal emotionele vorming. We werken hier op verschillende manieren aan:
1) 1 Keer per week is er een leerling het zonnetje van de dag. Alle leerlingen verzinnen een mooi compliment voor deze leerling. Degene die het compliment krijgt zegt ook netjes dank je wel.
2) Bij binnenkomst na een pauze hangen de leerlingen hun foto bij een emotie smiley. Ze kunnen dan op die manier aangeven hoe ze zich voelen. We houden daar dan ook altijd een kort gesprek over. Hoe komt dit? Voel je je nu beter? Kan je foto nu bij een andere smiley? Etc
3) Kwink.
Leren leren:
Dit is de ene keer spelen en de andere keer samen aan iets werken. We stimuleren hiermee de spelontwikkeling en de sociale vaardigheden.

Mondelinge taal eind van de dag:
We lezen dan vaak nog een leuk boek voor.

Dagafsluiting:
Alle leerlingen die met de taxi gaan , gaan nog even naar het toilet. We nemen met elkaar nog even de dag door en zingen een lied als gebed.

Communicatie met ouders:
De communicatie verloopt via het schriftje. Bellen of mailen mag uiteraard ook. Ons mailadres staat voorin het schriftje. Als u mailt wilt u dit dan naar beide leerkrachten doen? Ook krijgt u 1 keer per maand een kalender mee naar huis. Dit zit dan dubbelgevouwen in het
schriftje. Hier staan de activiteiten zoals gym, zwemmen en budo op aangegeven.
Verder hebben we nog de website. Hier zal regelmatig een stukje op geschreven worden met wat foto’s erbij. De moeite waard om naar te kijken!

Rapport:Aan het einde van het schooljaar gaat er een rapport mee. Halverwege het schooljaar is er een gesprek over het OPP. Ook het welbevinden van uw kind wordt dan besproken.
Belangrijk: Heeft u vragen/ opmerkingen of loopt u ergens tegenaan? Wilt u dit dan aangeven?

Bijzondere activiteiten

● Wilt u op maandag en woensdag altijd gymkleding meegeven? Wilt u uw (pleeg)kind makkelijke kleren aan doen? Wilt u dit ook doen op de dagen dat we budo en zwemles hebben?
● Elke maandag is er gym.
● Elke eerste dinsdag van de maand is er zwemles.
● Budo: Elke woensdag hebben we budo ( behalve de woensdag na het zwemmen)
● Verkeer: 1 Keer per week hebben we verkeer. We werken dan uit een boekje. De woensdag na het zwemmen worden er steeds 2 leerlingen uit de klas gehaald voor een echte verkeersles. Dit wordt gedaan met fietsjes van school op het plein tegenover de school. Aan het
einde van het schooljaar stoppen er 3 ouders die hier altijd aan mee helpen. Wilt u hun taak overnemen? Laat het dan even weten.
● Huiswerk: Wij geven geen huiswerk mee aan onze leerlingen, omdat dit niet nodig is en soms averechts werkt. Wel mag u ( als uw kind dit wil) 10 minuten per dag met uw kind lezen.

● Als uw kind jarig is, mag er in de klas getrakteerd worden. Waakt u er echter wel voor dat de traktatie klein blijft.
● Wilt u, als uw kind ziek is, of naar de dokter of tandarts moet, dit even doorgeven door middel van een briefje of een telefoontje?
● Hoofdluis komt elk jaar wel weer voor. U kunt uw kind ook regelmatig controleren en even doorgeven als er, ondanks alle zorg, toch weer hoofdluis ontdekt is. Luizencontrole op school vindt plaats iedere week na een vakantie en wordt uitgevoerd door enkele 'luizenmoeders.'
● Als u nog met vragen zit, of als u merkt dat uw kind ergens mee zit, laten we dan even een afspraak maken, zodat we er rustig over kunnen praten. Zeker niet te lang wachten!

We hopen dat we er samen, leerlingen, ouders en leerkrachten een fijn jaar van kunnen maken!

Hartelijke groeten,
Angelique, Gabriëlle, Henny en PetraNieuws van De Vogeltuin

1
april

Woensdag 1 april 2020 opdracht 3

02 De Vogeltuin

Goedemorgen jongens en meisjes,    Vandaag gaan we...

30
oktober

De Ark Oud-Beijerland op Facebook!

02 De Vogeltuin

Vanaf vandaag heeft onze school zijn eigen Facebookpagina! E...