fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VSO De Kajuit

Nieuwsberichten van de groep vindt u onderaan de pagina

Klik op het pijltje rechts om de inhoud  te lezen

Groep de Kajuit is, net als de Boeg een VSO klas. In onze groep zitten 13 leerlingen van 13 tot en met 18 jaar. 

VSO betekent: Voortgezet Speciaal Onderwijs. Na het SO, komt het VSO. Op onze school hebben we 2 VSO groepen.
Dit jaar werken in de groep: Meester Jan, juf Rianne, juf Linda en Juf Wilma.

Wij werken met drie stromen en werken toe naar een uitstroom van:

  • Arbeidsmarkt
  • Arbeidsmatige Dagbesteding
  • Niet-Arbeidsmatige Dagbesteding

De leerlingen kunnen tot hun 20ste verjaardag op school blijven. Daarna gaan ze niet naar een andere vorm van onderwijs. Zij stromen uit via één van de genoemde stromen. Sommige leerlingen verlaten de school eerder. Als de leerlingen van school gaan hebben ze in de praktijk stage gelopen. Ze kunnen stage lopen bij bedrijven als de Nollestee, Servicecentrum Ebbe en Vloed, lunchroom Entree/het Ambacht en de Bonte Koe. Leerlingen die nog geen stage mogen lopen, worden hierop voorbereid door externe praktijkvakken en werkplekleren. Zo kan er elke week een groepje met een leerkracht mee gaan naar een werkplek. Dit is bijvoorbeeld de Graka tuincentrum, kringloopwinkel Goed voor Goed, zorgboerderij Den Ovenkeet, Kantine van Good Luck, Servicecentrum Ebbe en Vloed en de kerk in Middelharnis. Kinderen gaan veelal extern werkplekleren vanaf hun 16e verjaardag.

Dit VSO-onderwijs is vervolgonderwijs en tegelijk eindonderwijs. Hun opleiding spitst zich toe op hun toekomstperspectief en hun mogelijkheden. Naast de leervakken werken de VSO leerlingen veel aan de praktische vaardigheden. Steeds meer wordt er een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerling en wordt er gewerkt aan de sociale vaardigheden.

Bij de oudste leerlingen komt het accent meer te liggen op de praktische vaardigheden en arbeidsvoorbereiding. De leerling wordt voorbereid op zijn/haar toekomst. Bij de sociale vaardigheidstraining leer je hoe je jezelf dient te gedragen in allerlei situaties. D.m.v. sociale redzaamheid leert de leerling om boodschappen doen, om te gaan met openbaar vervoer, bibliotheek en dergelijke. Er worden technieklessen gevolgd, er wordt met de leerlingen gekookt en er worden lessen huishoudkunde, administratie en groen gegeven. Daarnaast worden de leervakken bijgehouden en geïntegreerd gegeven in de praktijkvakken zoals geldrekenen, meten en wegen, spelling, getalbegrip en begrijpend lezen. Al deze vakken hebben als doel een zo groot mogelijke zelfstandigheid te ontwikkelen bij de leerling voor de leerlijnen vrije tijd, wonen en werken. Iedere leerling werkt hierbij op zijn eigen niveau.

Nieuws van VSO De Kajuit

16
mei

Verkeersexamen

VSO De Kajuit

Afgelopen weken zijn 6 leerlingem van het vso druk bezig gew...

16
januari

Dinsdag studiedag

VSO De Kajuit

Komende dinsdag 22 januari gaan wij ons als meesters en juff...

7
november

Schoolontbijt donderdagochtend

VSO De Kajuit

Donderdagochtend zullen we gezellig in de klas met elkaar on...

21
september

Op schoolreisje naar Drievliet

VSO De Kajuit

We zijn weer terug van een leuke dag in Drievliet. Met de bu...

21
september

Jouw Marktkraam

VSO De Kajuit

Sinds deze week hebben we weer een plekje bij Jouw Marktkraa...

3
september

Laat jezelf zien - sociale vaardigheden

VSO De Kajuit

Vandaag hadden we een lastige les bij sociale vaardigheden....

29
augustus

We zijn weer gestart

VSO De Kajuit

Na 6 weken vakantie en mooi weer was het deze week in meerde...