U bent hier:

Home | Oud-Beijerland | VSO 3


VSO 3

VSO betekent: Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Onze VSO bovenbouw. Dit is ook de eindgroep.  De jongste leerling is 16 jaar en de oudste 19. Als een leerling 20 wordt, dan moet hij of zij van school. Het komt om meerdere redenen voor dat leerlingen eerder van school gaan. Bijvoorbeeld omdat ze werk vinden of naar een praktijkschool gaan.
Wij werken met stromen:
- Arbeid
- Praktisch
- Actviviteit

Dit V.S.O.-onderwijs is vervolgonderwijs en tegelijk ook eindonderwijs. Als de leerlingen 20 jaar worden, gaan ze niet naar een andere vorm van onderwijs. Zij stromen uit op een van de genoemde stromen. Sommige kinderen verlaten de school eerder, dat is afhankelijk van hun ontwikkeling. Als de leerlingen van school gaan dan zijn er enkele mogelijkheden:
- werken in het vrije bedrijf
- werken bij een WHW-bedrijf, meestal in Oud-Beijerland. De leerling heeft dan een CWI-verklaring van het UWV nodig.
- naar een activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking, zoals Het Molenschaer (van de Gemiva) in Strijen  of De Zuidwester of Humanitas in Oud-Beijerland.
We ontwikkelen op deze afdeling de mogelijkheden die het kind heeft en bieden perspectief voor de toekomst.Veel wordt gewerkt aan praktische en sociale vaardigheden, maar ook de leervakken worden nog gegeven.De leerlingen krijgen praktische verkeerslessen: hoe gedraag je je als voetganger en fietser veilig in het verkeer. Door middel van sociale redzaamheid leert een leerling om te gaan met openbaar vervoer, postkantoor, bibliotheek en dergelijke. Er worden technieklessen gegeven, er wordt met de leerlingen gekookt, er worden lessen textiele werkvormen gegeven. Als een leerling van een ZML-school 18 wordt, heeft het in veel gevallen recht op een Wajong uitkering.