De jongste kinderen zitten in de groep De Vlindertuin.

Dit is een SO groep van De Ark.

Bij jonge kinderen wordt er vooral gewerkt aan het gevoel van veiligheid en geborgenheid, twee belangrijke voorwaarden om tot verdere ontwikkeling te komen. Een lokaal voor jonge kinderen moet een beetje een huiselijke sfeer uitstralen om de overgang van de thuissituatie naar de schoolse situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

In de klas heeft alles een vaste plaats en wordt er gewerkt met een zogenaamd “dagritmepakket”. Dit wil zeggen dat er van elke activiteit een plaatje ophangt, waardoor de leerlingen kunnen zien wat er die dag op het programma staat. Er zit ook een vast patroon in die volgorde. We beginnen elke dag in de kring, daarna gaan we naar buiten, waarna we melk gaan drinken en fruit eten. Vervolgens wordt er aan de tafels gewerkt. Door iedere dag hetzelfde ritme aan te houden, gaan de kinderen de schoolse situatie begrijpen en groeit het zelfvertrouwen. Ze weten waar ze aan toe zijn.

In de kring leren de kinderen naar een verhaaltje of naar klasgenootjes luisteren of met elkaar liedjes zingen.

Aan de tafels wordt gewerkt met de ontwikkelingsmaterialen, er wordt getekend, geverfd, geknipt, geprikt, geplakt of met de klei gewerkt.

We eten met elkaar vers fruit, waardoor we verschillende soorten fruit leren eten en drinken er een pakje melk of vruchtensap bij.

Voor het naar buiten gaan moet de jas aan. De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd om dit zelf te doen, zonodig wordt er geholpen. Tijdens het buiten spelen wordt er  gefietst, gestept, geskeelerd, geschommeld, gesjouwd met de planken, geklommen of in de zandbak gespeeld.

Ook beginnen we in onze groep met pictolezen. Dit doen we in kleine groepjes of individueel. Eén keer per week gaan we gymmen bij een vakleerkracht en ook doen we één keer per week spelletjes zoals Jan Huigen in de ton in de gymzaal.

We leren de kinderen al snel om kleine dingen zelf te doen en wanneer iets lukt worden ze beloond. De kinderen krijgen hierdoor een positief zelfbeeld, durven nieuwe uitdagingen aan te gaan en komen zo tot verdere ontwikkeling.