U bent hier:

Home | Middelharnis | De Boeg

VSO De Boeg

VSO betekent: Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Na het SO, komt het VSO. Op onze school hebben we 2 VSO groepen.
In de groep De Boeg zitten 11 leerlingen van 12 tot en met 15 jaar.
Dit jaar werken in de groep: Juf Esther, juf Ellen, juf Linda, juf Patricia en Juf Sarieke.

Wij werken met drie stromen en werken toe naar een uitstroom van
Arbeidsmarkt, Arbeidsmatige Dagbesteding en Niet-Arbeidsmatige Dagbesteding.

In deze beginjaren van het VSO werken de leerlingen vaak nog niet extern, hooguit een praktijkvak buiten school, maar er zal nog geen sprake zijn van werken met collega’s en een andere opdrachtgever/ een baas. Wel zullen er steeds meer praktijkvakken gegeven worden in dit stadium. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerling en wordt er gewerkt aan de sociale vaardigheden. Het accent komt meer te liggen op de praktische vaardigheden en arbeidsvoorbereiding. De leerling wordt voorbereid op zijn/haar toekomst. Bij de sociale vaardigheidstraining leer je hoe je jezelf dient te gedragen in allerlei situaties. D.m.v. sociale redzaamheid leert de leerling om te gaan met boodschappen doen, bibliotheekbezoek en dergelijke. Er worden technieklessen gevolgd, er wordt met de leerlingen gekookt en er worden lessen huishoudkunde, administratie en groen gegeven.
Daarnaast worden de leervakken bijgehouden en geïntegreerd gegeven in de praktijkvakken zoals geldrekenen, meten en wegen, spelling, getalbegrip en begrijpend lezen.
Al deze vakken hebben als doel een zo groot mogelijke zelfstandigheid te ontwikkelen bij de leerling voor de leerlijnen vrije tijd, wonen en werken. Iedere leerling werkt hierbij op zijn eigen niveau.