VSO 2 (De Kajuit)

 

VSO betekent: Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Na het SO, komt het VSO. Op onze school hebben we 2 VSO groepen.
In de groep VSO 2 zitten leerlingen van 15 tot en met 18 jaar. Dit jaar werken in de groep: Juf Sarieke, juf Corina, juf Patricia en juf Rianne.

Wij werken met zogenaamde stromen.:
- Arbeid
- Praktisch
- Activiteit

De leerlingen kunnen tot hun 20ste verjaardag op school blijven. Daarna gaan ze niet naar een andere vorm van onderwijs. Zij stromen uit via één van de genoemde stromen. Sommige leerlingen verlaten de school eerder. Als de leerlingen van school gaan hebben ze in de praktijk stage gelopen. Ze kunnen stage lopen bij de volgende bedrijven; de Nollestee, Impasto, lunchroom Entree/het Ambacht en de Bonte Koe, Gemiva enz. Leerlingen die nog geen stage mogen lopen, worden hierop voorbereid door externe praktijkvakken en werkplekleren. Zo gaat er elke week een groepje met een leerkracht mee naar bv. de Graka tuincentrum, zorgboerderij Den Ovenkeet, Kantine GoodLuck en onderhoud in de kerk in Middelharnis.
Dit VSO-onderwijs is vervolgonderwijs en tegelijk eindonderwijs. Hun opleiding spitst zich toe op hun toekomstperspectief en hun mogelijkheden. Naast de leervakken werken de VSO leerlingen veel aan de praktische vaardigheden. Steeds meer wordt er een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerling en wordt er gewerkt aan de sociale vaardigheden.
Bij de oudste leerlingen komt het accent meer te liggen op de praktische vaardigheden en arbeidsvoorbereiding. De leerling wordt voorbereid op zijn/haar toekomst. Bij de sociale vaardigheidstraining leer je hoe je jezelf dient te gedragen in allerlei situaties. D.m.v. sociale redzaamheid leert de leerling om te gaan met openbaar vervoer, postkantoor, bibliotheek en dergelijke. Er worden technieklessen gevolgd, er wordt met de leerlingen gekookt en er worden lessen textiele werkvormen gegeven. In beperkte mate wordt er in de tuin gewerkt.
Daarnaast worden de leervakken ook nog gegeven zoals rekenen, spelling, getalbegrip en begrijpend lezen.
Al deze vakken hebben als doel een zo groot mogelijke zelfstandigheid te ontwikkelen bij de leerling voor de leerlijnen vrije tijd, wonen en werken. Iedere leerling werkt hierbij op zijn eigen niveau.