U bent hier:

Home | Middelharnis | De Kajuit

VSO De Kajuit

VSO betekent: Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Na het SO, komt het VSO. Op onze school hebben we 2 VSO groepen.
In de groep De Kajuit zitten 12 leerlingen van 14 tot en met 17 jaar.
Dit jaar werken in de groep: Meester Jan, juf Rianne, juf Linda en Juf Sarieke.

Wij werken met drie stromen en werken toe naar een uitstroom van
Arbeidsmarkt, Arbeidsmatige Dagbesteding en Niet-Arbeidsmatige Dagbesteding.

De leerlingen kunnen tot hun 20ste verjaardag op school blijven. Daarna gaan ze niet naar een andere vorm van onderwijs. Zij stromen uit via één van de genoemde stromen. Sommige leerlingen verlaten de school eerder. Als de leerlingen van school gaan hebben ze in de praktijk stage gelopen. Ze kunnen stage lopen bij bedrijven als de Nollestee, Servicecentrum Ebbe en Vloed, lunchroom Entree/het Ambacht en de Bonte Koe. Leerlingen die nog geen stage mogen lopen, worden hierop voorbereid door externe praktijkvakken en werkplekleren. Zo kan er elke week een groepje met een leerkracht mee gaan naar bv. de Graka tuincentrum, zorgboerderij Den Ovenkeet, Kantine GoodLuck, Servicecentrum Ebbe en Vloed en de kerk in Middelharnis. Kinderen gaan veelal extern werkplekleren vanaf hun 16e verjaardag.
Dit VSO-onderwijs is vervolgonderwijs en tegelijk eindonderwijs. Hun opleiding spitst zich toe op hun toekomstperspectief en hun mogelijkheden. Naast de leervakken werken de VSO leerlingen veel aan de praktische vaardigheden. Steeds meer wordt er een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerling en wordt er gewerkt aan de sociale vaardigheden.
Bij de oudste leerlingen komt het accent meer te liggen op de praktische vaardigheden en arbeidsvoorbereiding. De leerling wordt voorbereid op zijn/haar toekomst. Bij de sociale vaardigheidstraining leer je hoe je jezelf dient te gedragen in allerlei situaties. D.m.v. sociale redzaamheid leert de leerling om boodschappen doen, om te gaan met openbaar vervoer, bibliotheek en dergelijke. Er worden technieklessen gevolgd, er wordt met de leerlingen gekookt en er worden lessen huishoudkunde, administratie en groen gegeven.
Daarnaast worden de leervakken bijgehouden en geïntegreerd gegeven in de praktijkvakken zoals geldrekenen, meten en wegen, spelling, getalbegrip en begrijpend lezen.
Al deze vakken hebben als doel een zo groot mogelijke zelfstandigheid te ontwikkelen bij de leerling voor de leerlijnen vrije tijd, wonen en werken. Iedere leerling werkt hierbij op zijn eigen niveau.