Afbeeldingsresultaat voor de kleine kapitein             De Kleine Kapitein


De groep De Kleine Kapitein is de groep waar de jongste leerlingen in zitten. Op dit moment hebben we 7 leerlingen. De jongste is 5 en de oudste is 10 jaar. De juffen zijn: Juf Cindy, Corina, Jolien en Carlijn. Onze zorgmedewerkers zijn: juf Sandra en juf Bernadette.

Bij jonge kinderen wordt er vooral veel gewerkt aan het gevoel van veiligheid en geborgenheid; twee belangrijke voorwaarden om tot verdere ontwikkeling te komen. Iedere klas werkt met hetzelfde dagritmepakket. Dit wil zeggen dat er van elke activiteit een plaatje ophangt, waardoor de leerlingen kunnen zien wat er die dag op het programma staat. Er zit ook een vast patroon in die volgorde. Zo weten ze waar ze aan toe zijn. In de kring leren de kinderen naar een (Bijbel)verhaal of naar klasgenootjes te luisteren of met elkaar liedjes te zingen. Tijdens het werken aan tafel doen we allerlei dingen zoals: werken met ontwikkelingsmateriaal, rekenbegrippen oefenen, voorbereidend schrijven en handvaardigheid. Tijdens het knutselen wordt aandacht besteed aan de fijne motoriek door te tekenen, verven, prikken, kleien, plakken, knippen enz. Met veel kinderen wordt ook gelezen in onze groep. Dit kan zijn d.m.v. leesmethode 'Veilig stap voor stap' of 'Leespraat'.  
Als het kouder wordt moet de jas aan bij het buitenspelen. De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd om dit zelf te doen, zonodig wordt er geholpen. Tijdens het buiten spelen wordt er gefietst, gestept, geschommeld, geklommen of in de zandbak gespeeld. Eens per week gaan we gymmen bij een vakleerkracht en eens per week doen we spelletjes in de gymzaal. Tijdens spelontwikkeling en na het werken wordt er gewerkt met het planbord. Dit is een bord waar allerlei activiteiten en hoeken op staan. De kinderen kunnen zelf kiezen waar ze willen spelen door hun naamkaartje op te hangen. De kinderen leren zo om zelf te kiezen waar ze willen spelen en zo kunnen ze ook zien of er nog plek is om daar te spelen.
Veiligheid en structuur zijn erg belangrijk voor onze kinderen. Als ze zich veilig voelen durven ze nieuwe uitdagingen aan en komen zo tot verdere ontwikkeling.